Mikä on EMMY?

EMMY, eli Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen monialainen järjestöyhteistyöryhmä on kaikille maakunnassa toimiville järjestöille avoin, dialoginen toimielin. Sen tavoitteena on tarjota yhteinen keskustelufoorumi järjestöjen keskinäiselle yhteistyölle ja järjestöjen, kuntien, maakunnan sekä muiden julkisten toimijoiden vuorovaikutuksen ja kumppanuuksien edistämiselle.

Järjestöyhteistyöryhmä EMMY perustettiin helmikuussa 2018 aiemman, maakunnallisen järjestöstrategian laadintaan johtaneen yhteistyön pohjalle. EMMYssä toimii tällä hetkellä 37 järjestöä, suurimmaksi osaksi aluejärjestöjä tai valtakunnallisia liittoja niiden aluetyön kautta.

Yksi keskeinen tehtävä on kanavoida EMMYn jäsenten kautta kansalaisyhteiskunnan, eli kuntien ja maakunnan asukkaiden, ääntä yhteisiin neuvottelupöytiin. EMMYn järjestöt edustavat tuhansia paikallisyhdistyksiä, joiden jäseninä on edelleen kymmeniä tuhansia maakunnan asukkaita.

Järjestöyhteistyöryhmä EMMYn järjestöt (18.1.2019)

Buusti
Ehkäisevä Päihdetyö EHYT
Eläkeliitto Etelä-Pohjanmaan piiri
Eteläpohjalaiset Kylät
Etelä- ja Keski-Pohjanmaan Martat
Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset
Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys
Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseura
Etelä-Pohjanmaan Korkeakouluyhdistys
Etelä-Pohjanmaan Kuulo
Etelä-Pohjanmaan Sosiaali- ja terveysturvayhdistys
Etelä-Pohjanmaan Sydänpiiri
FinFami Etelä-Pohjanmaa
Invalidiliitto
Kokemus- ja vertaistoimijat OLKKARI
Kuuloliitto
Lakeuden Mielenterveysseura, Kriisikeskus Mobile
Lakeuden Omaishoitajat sekä Järviseudun omaishoitajat ja läheiset
Leader Aisapari
Leader Kuudestaan
Leader Liiveri

Leader Suupohjan kehittämisyhdistys
MLL Pohjanmaan piiri
Nuorisovaltuustojen liitto Pohjanmaan piiri
Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu PLU
Pohjanmaan Partiolaiset
Pohjanmaan Syöpäyhdistys
Pohjalaiset Kehitysvammaisten Tukipiiri ry
Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMO
Seinäjoen Elävän musiikin yhdistys – SELMU
Suomen 4H-liitto
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri
Suomen Punainen Risti Länsi-Suomen piiri
Vesaisten Etelä-Pohjanmaan piiri
Yhteisöjen Yhdistys, Järjestötalo

Scroll to Top
Skip to content