OLKA-Toiminta

OLKA on Seinäjoen keskussairaalan ja järjestöjen yhteistoimintaa. Toiminnan tavoitteena on tarjota mahdollisuus potilaan ja heidän läheisensä kiireettömään kohtaamiseen sairaalassa sekä antaa tukea sairauteen sopeutumisessa, vapauttaa hoitajien aikaa hoitotyöhön sekä tarjoaa vapaaehtoiselle mahdollisuuden auttaa. OLKA- toimintaan kuuluu sairaalassa sijaitseva OLKA- potilastukipiste sekä vapaaehtoistoiminta.

OLKA-Piste Seinäjoen keskussairaalassa

OLKA tarjoaa Seinäjoen Keskussairaalassa kiiretöntä kohtaamista sekä ammattilaisten ja vapaaehtoisten tukea. Tarjoamme myös tietoa vertaistuesta sekä välitämme sitä tarvittaessa. Kauttamme saat myös tietoa potilasjärjestöjen ja sairaalan tukimuodoista. Tarjoamme myös potilasjärjestöjen ja sairaalan yksiköiden teemapäiviä.

Vapaaehtoistoiminta

Haluaisitko mukaan OLKA-toimintaan?

Vapaaehtoistoiminta kuuluu OLKA-toimintaan, jonka tarkoituksena on antaa iloa, tukea ja toivoa potilaille ja heidän läheisilleen.

Vapaaehtoiset toimivat OLKA-pisteessä ja sovituilla yhteistyöosastoilla. Vapaaehtoistoiminnan avulla tuetaan potilaan sopeutumista sairauteen ja oman hoidon hallintaan sekä tarjotaan mahdollisuus kiireettömään kohtaamiseen.

Toiminta on luottamuksellista
Kaikki Seinäjoen keskussairaalassa toimivat vapaaehtoiset haastatellaan ja he käyvät ”Vapaaehtoisena erikoissairaanhoidossa” –valmennuksen. Allekirjoittamalla sopimuksen vapaaehtoiset sitoutuvat vaitioloon sekä muihin vapaaehtoistoimintaa koskeviin sääntöihin. Vapaaehtoisille tarjotaan toiminnassa tukea ja virkistystä.

Vapaaehtoisen tunnistaa vihreästä liivistä, jonka selässä lukee ”vapaaehtoinen”.

Esimerkkejä Vapaaehtoistehtävistä

Aula-avustaja
Opastaminen, ohjaaminen ja tarvittaessa saattaminen sekä ilmoittautumisautomaatin käytössä rohkaiseminen

Esiintyjä
Laulaminen, esiintyminen, runon lausuminen.

Juttukaveri
Keskusteleminen potilaiden ja läheisten kanssa.

OLKA-lähettiläs
Potilaiden ja läheisten kohtaaminen OLKAssa kuunnellen, keskustellen, auttaen ja tukien. OLKAn työntekijän parina toimiminen.

Vertaistukija
Vertaistukija toimii osastolla tai OLKA-pisteessä. Vertaistukija on koulutettu vertaistukihenkilö.

Muut tehtävät
Edellä mainittujen tehtävien lisäksi räätälöidään tarpeiden mukaisia tehtäviä

Ota yhteyttä

OLKA- koordinaattori
Tarja Kulmala
040 127 3898 
tarja.kulmala(at)jtalo.fi

OLKA- vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Sarita Vihtonen
040 680 7909 
sarita.vihtonen(at)jtalo.fi

Toimintaamme tukevat

Scroll to Top
Skip to content