Järjestötalo

Järjestötaloa hallinnoi Yhteisöjen Yhdistys ry

Järjestötalon toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue ja Seinäjoen kaupunki.

Toimintaperiaate

Sosiaali- ja terveysalan Järjestötalo

Järjestötalossa toimii yhdeksän sosiaali- ja terveysjärjestöä sekä kaksi hanketta saman katon alla. Jäsenjärjestöjä Yhteisöjen Yhdistys ry:llä on yhteensä 69. Yhteisöjen Yhdistys ry tukee jäsenjärjestöjensä toimintaedellytyksiä ja vapaaehtoistoimintaa.

Toiminnan tarkoitus

Yhteisöjen Yhdistys ry:n tarkoituksena on edistää Etelä-Pohjanmaan alueen väestön terveyttä, psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista toimintakykyä ja yleistä hyvinvointia. Asukkaille tarjotaan heidän tarvitsemaansa tietoa ja tukea arkielämässä selviytymiseen. Useiden järjestöjen toimiessa Järjestötalossa saman katon alla yksittäiset asiakkaat saavat tarvitsemansa tiedon ja avun samanaikaisesti. Toiminta perustuu järjestöjen, julkisen ja yksityisen sektorin ja muiden tahojen keskinäiseen yhteistyöhön ja sen kehittämiseen.

Toiminnan päätavoite

Järjestötalon tavoitteena on edistää sosiaali- ja terveysjärjestöjen, muiden järjestöjen, julkisen sektorin eri hallinnonalojen ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä ja tiedonvälitystä. Yhteistyön tavoitteena on, että Etelä-Pohjanmaan alueen asukkaat löytävät yhdistysten palvelut ja saavat niistä vertaistukea, tietoa ja löytävät niiden vapaaehtoistoiminnan. Tavoitteena on alueen asukkaiden terveyden, osallisuuden kokemusten lisääminen ja syrjäytymisen ehkäisy.

Toiminnan kohderyhmänä on koko Etelä-Pohjanmaan alueen väestö.

Arvot

Arvostava yhteistyö, Arvostava kohtaaminen, Yhteisöllisyys, Luottamus, Vastuullisuus

Missio

Mahdollistaa matalan kynnyksen kohtaamispaikan, jossa annetaan ohjausta ja tukea sosiaali- ja terveysalan järjestöille ja Etelä-Pohjanmaan väestölle

Visio

Sosiaali- ja terveysalan Järjestötalo – mahdollisuus järjestöjen kohtaamiseen ja väestön hyvinvointiin Etelä-Pohjanmaalla
Hallitus

Yhteisöjen yhdistys Ry

Leena Huhtamäki

Puheenjohtaja

Miisa Lamminen

Sihteeri

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Anna Nurmela
E-P:n hyvinvointialue

Varajäsen
Riikka Suorajärvi-Bron

Anneli Saarinen


Varajäsen
Sonja Orrenmaa

Jooel Niittynen

Varajäsen
Sinikka Honkaranta
Etelä-Pohjanmaan Diabetes ry

Henna Rantasaari
Seinäjoen kaupunki

Varajäsen
Kirsi Mattila

Anne-Maria Halmesmäki
Lakeuden Omaishoitajat ry

Varajäsen
Marja-Leena Mustonen

Kaarina Lehto
Pohjalaiset Kehitysvammaisten Tukipiiri ry

Varajäsen
Jesse Keskinen
Ehyt ry

Scroll to Top
Skip to content