Toimintaperiaate

Järjestötalo

Yhteisöjen Yhdistys ry on perustettu vuonna 1999 ja se hallinnoi Järjestötaloa, jossa toimii 15 sosiaali- ja terveysjärjestöä saman katon alla. Jäsenjärjestöjä Yhteisöjen Yhdistys ry:llä on yhteensä 61. Yhteisöjen Yhdistys ry tukee jäsenjärjestöjensä toimintaedellytyksiä ja vapaaehtoistoimintaa.

Toiminnan tarkoitus

Yhteisöjen Yhdistys ry:n tarkoituksena on edistää Etelä-Pohjanmaan alueen väestön terveyttä, psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista toimintakykyä ja yleistä hyvinvointia. Asukkaille tarjotaan heidän tarvitsemaansa tietoa ja tukea arkielämässä selviytymiseen. Useiden järjestöjen toimiessa Järjestötalossa saman katon alla yksittäiset asiakkaat saavat tarvitsemansa tiedon ja avun samanaikaisesti. Toiminta perustuu järjestöjen, julkisen ja yksityisen sektorin ja muiden tahojen keskinäiseen yhteistyöhön ja sen kehittämiseen.

Toiminnan päätavoite

Järjestötalon tavoitteena on edistää sosiaali- ja terveysjärjestöjen, muiden järjestöjen, julkisen sektorin eri hallinnonalojen ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä ja tiedonvälitystä. Yhteistyön tavoitteena on, että Etelä-Pohjanmaan alueen asukkaat löytävät yhdistysten palvelut ja saavat niistä vertaistukea, tietoa ja löytävät niiden vapaaehtoistoiminnan. Tavoitteena on alueen asukkaiden terveyden, osallisuuden kokemusten lisääminen ja syrjäytymisen ehkäisy.

Toiminnan kohderyhmänä on koko Etelä-Pohjanmaan alueen väestö.

Share
Skip to content