Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste Yhteisöjen Yhdistys ry. / Järjestötalo
Tämä on Yhteisöjen yhdistys ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.01.2019. Viimeisin muutos 24.01.2019.

Rekisterinpitäjä

Nimi: Yhteisöjen Yhdistys ry
Osoite: Ruukintie 3, 2. krs, 60100 Seinäjoki
Muut yhteystiedot: Susanna Laitila, 040 749 1277, susanna.laitila(at)jtalo.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Yhteisöjen Yhdistys ry
Osoite: Ruukintie 3, 2. krs, 60100 Seinäjoki
Muut yhteystiedot: Susanna Laitila, 040 749 1277, susanna.laitila(at)jtalo.fi

Rekisterin nimi

Yhteisöjen yhdistyksen asiakastietorekisteri

Rekisterin tarkoitus

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen/yhdistysten tapahtumatietojen ja muiden tietojen välittämiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Järjestöjen ja yhdistysten jäsenistöstä (puheenjohtaja ja sihteeri) kerätään asioiden hoitamiseksi tarvittavat tiedot kuten nimi, sähköposti ja puhelinnumero.

Rekisterin tietolähteet

Saadut tiedot perustuvat yhdistysaktiivin omaan ilmoitukseen ja häneltä saatuihin tietoihin.

Tietojen luovutus ja tietojen siirto

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköiset asiakastiedot tallennetaan järjestelmään, johon pääsee kirjautumaan vain rekisterinpitäjä omalla käyttäjätunnuksellaan ja salasanalla. Työhuoneen ovi pidetään lukittuna rekisterinpitäjän ollessa muualla.

Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaan pyyntöön 30 päivän kuluessa. Rekisterinpitäjä toimittaa tallennetut tiedot 90 päivän kuluessa.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaan pyyntöön 30 päivän kuluessa. Virheellinen tieto korjataan 90 päivän kuluessa.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietonsa poistamista rekisteristä niiltä osin kuin asiakkuuteen liittyvät säännökset tämän mahdollistavat. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaan pyyntöön 30 päivän kuluessa. Tiedot poistetaan 90 päivän kuluessa.

Scroll to Top
Skip to content