Sote-uudistus Etelä-Pohjanmaalla | Järjestöneuvosto | järjestöyhteistyöryhmä EMMY

Sote-uudistus E-P

     

 

 

Ministerityöryhmän sote-aluekierros Etelä-Pohjanmaalla 9.11.2021

SOTE-ALUEKIERROS

Kuntajärjestöyhteistyön käsikirja

Kunta  ja  järjestöt  kumppaneina  –  Yhdessä  arjen hyvinvointia  tuottamassa

Tiivistetysti käsikirjan tarkoitus ja tavoite

Kuntajärjestöyhteistyön  käsikirjan  tarve  on  nousi kuntien  järjestöyhdyshenkilöverkostolta sekä  kevään  2021  aikana  järjestettyjen  virtuaalisten  kumppanuuspöytien keskusteluista. Käsikirjaan  on  koottu  perustietoa  Etelä-Pohjanmaan  kuntien järjestöyhteistyöstä.  Tavoitteena  on  avata  toimintamalleja,  kuvata  ja  selkeyttää kuntien  ja  järjestöjen  yhteistyötä  sekä  sen  periaatteita. Käsikirja  on  suunnattu  kunnissa toimiville  työntekijöille  sekä  järjestöjen  toimijoille  yhteistyötapojen  kirkastamiseksi. Tarkoituksena  on,  että  yhteistyön tavat  ovat  yhtenäisemmät  kunnasta  riippumatta. Avaa käsikirja tästä.

 

Järjestöjen edustajat nimetty VATE:n yhdyspintajaostoon ja palvelujaostoon

Sote-uudistus etenee. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella on aloittanut toimintansa väliaikainen valmistelutoimielin (VATE). VATE vastaa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa. VATE on perustanut työnsä tueksi 10 jaostoa. Jaostot voivat jatkossa edelleen perustaa pienempiä työryhmiä eri asiakokonaisuuksien valmistelua varten.

Etelä-Pohjanmaalle juuri valittu monialainen järjestöneuvosto on saanut hienon alun työlleen ja mahdollisuuden nimetä järjestöedustajat mukaan järjestöjen näkökulmasta kahteen keskeiseen VATEn jaostoon.

VATE:n yhdyspintajaoston järjestöedustajaksi on valittu järjestöasiantuntija Niina Salo-Lehtinen, Järjestöjen sote-muutostuki, SOSTE.

VATE:n palvelujaoston järjestöedustajaksi on valittu toiminnanjohtaja Minna Huhtamäki-Kuoppala, Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry.

”Yhdyspinnat on järjestöille todella tärkeä teema, joten olen iloinen saadessani edistää Etelä-Pohjanmaan järjestöjen kiinnittymistä niihin entistä paremmin. Pyrin hyödyntämään muualla hyvin edennyttä järjestökoordinaation mallinnusta ja käymään työn edetessä tiivistä keskustelua järjestöverkostojen kanssa. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelussa järjestöjä on osallistettu esimerkillisesti muuhun sote-valmistelutyöhön, joten tälle pohjalle on hyvä rakentaa kumppanuutta.”, kommentoi Niina Salo-Lehtinen tuoreeltaan ensimmäisen yhdyspintajaoston kokouksen jälkeen.

Yhteistyö ja yhdessä tekeminen jatkuu tulevaisuudessakin. Eteläpohjalaiset järjestöt haluavat olla tiiviisti mukana sote-uudistuksen valmistelussa sekä toimeenpanossa.

 

VATE:n palvelujaoston alajaostot perustettu sekä puheenjohtajisto ja sihteerit valittu

Väliaikaisen valmistelutoimielimen eli VATEn palvelujaoston alla toimivat alajaostot on perustettu ja niiden puheenjohtajisto ja sihteerit valittu. Alajaostojen työryhmien perustaminen ja jäsenten nimeäminen niihin on käynnistymässä.

Palvelujaoston alajaostot sekä niiden puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja sihteerit ovat seuraavat.

 • 24/7 palvelut ja sitä tukevat palvelut -alajaosto
  • pj. Kaija-Riitta Suonsyrjä, EPSHP, hallintoylihoitaja
  • varapj. Jari Nyrhilä, EPSHP, päivystys, osastonylilääkäri
  • siht. Päivi Taka, EPSHP, ylihoitaja
 • Ikäihmisten palvelut -alajaosto
  • pj. Pauliina Pippola, EPSHP, geriatrian ylilääkäri
  • I varapj. Tarja Palomäki, Seinäjoki, ikääntyneiden palvelujohtaja
  • II varapj. Anneli Saarinen, TSK-hanke
  • siht. Virve Rinne, EPSHP, RAKU-hanke, TSK-hanke
 • Kuntoutus-alajaosto
  • pj. Aki Vainionpää, EPSHP, ylilääkäri
  • varapj. (nimetään myöhemmin)
  • siht. Päivi Lehtimäki, EPSHP, kuntoutussuunnittelija
 • Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -alajaosto
  • pj. Sirpa Tuomela-Jaskari, Järvi-Pohjanmaa, sosiaalipalvelujohtaja
  • varapj. Päivi Saukko, Seinäjoki, sosiaalityön tulosaluejohtaja
  • siht. Satu Mäki-Fossi, Järvi-Pohjanmaa perhepalvelujen johtava sosiaalityöntekijä
 • Lääkinnälliset tukipalvelut ja varautuminen -alajaosto
  • pj. Pasi Ruuttila, EPSHP, ylilääkäri
  • varapj. Petra Anttila, EPSHP, laboratoriokemisti
  • siht. Sari Hänninen, EPSHP, radiologian osastonhoitaja
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut -alajaosto
  • pj. Timo Rajala, Seinäjoki, terveyskeskuslääkäri (psykiatrian erikoislääkäri)
  • varapj. Mikko Ketola, EPSHP, vs. ylihoitaja
  • siht. Unto Raunio, hankejohtaja, RAKU-hanke
 • Monialaiset vastaanottopalvelut -alajaosto
  • pj. Kirsti Kähärä, LLKY, terveyspalvelujohtaja
  • I varapj. Tytti Luoto, Seinäjoki, TSK-hanke
  • II varapj. Marjo Iivonen-Lahti, Lapua, johtava ylilääkäri
  • siht. Tuula Kallio, LLKY, osastonhoitaja
 • Psykososiaaliset palvelut -alajaosto: ei käynnistetty, integroidaan muihin alajaostoihin
 • Sairaalapalvelut-alajaosto
  • pj. Saku Leinonen, EPSHP, ylilääkäri
  • varapj. Elina Kärnä, EPSHP, ylilääkäri
  • II varapj. Tiina Perä, johtava ylilääkäri, Seinäjoki
  • siht. Maria Komi, EPSHP, ylihoitaja
 • Vammaispalvelut-alajaosto
  • pj. Kristiina Keppo, Seinäjoki, vammaispalvelujohtaja
  • varapj. Jutta Paavola, Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä, sosiaalityön johtaja
  • siht. Piia Jaskari, Eskoo, EPSHP, RAKU-hanke, asiantuntija

 

Järjestöjen Sote-muutostuki | Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Pirkanmaa

Järjestöjen Sote-muutostuki

 

 

 

 

 

Uudistuksessa mukana olevat järjestötoimijat

 

Etelä-Pohjanmaan järjestöjen sote-aamukahvit

 

Etelä-Pohjanmaan sote-uudistuksen ajankohtaiskirje 2/2021

 

Share
Skip to content