Järjestöjen edustajat on nimetty Etelä-Pohjanmaan sote-uudistus-hankkeiden yhteiseen ohjausryhmään 

Etelä-Pohjanmaan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen ja Etelä-Pohjanmaan sote-rakenneuudistus -hankkeen toimeenpanoa varten on maakuntaan muodostettu yksi yhteinen strateginen ohjausryhmä. Ohjausryhmän kahden järjestöedustajan nimeämispyyntöön on vastannut Järjestötaloa hallinnoivan Yhteisöjen Yhdistys ry:n hallitus. Sote-järjestöjen edustajiksi esitettiin järjestöasiantuntija Hanna Lahtea Invalidiliitosta ja järjestöpäällikkö Jarmo Vesaa Järjestötalolta.

Strategisen ohjausryhmän jäsenet on esitysten perusteella nimennyt Seinäjoen kaupunki Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen hallinnoijana ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri sote-rakenneuudistus -hankkeen hallinnoijana. Mukana ohjausryhmässä on järjestöedustajien lisäksi kuntien, kuntayhtymien, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen, Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen toimintayksikkö Aksilan, Sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIAn, henkilöstöjärjestöjen, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien, Etelä-Pohjanmaan liiton, Kelan ja Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston edustajat.

Ohjausryhmä on hankkeiden tavoitteiden toteuttamista valvova yhteistyöelin. Ohjausryhmä kokoontuu hankkeen aikana säännöllisesti. Ohjausrakenteessa hankkeen toimeenpanoa tukevat myös SOTE poliittinen ohjausryhmä ja Etelä-Pohjanmaan liiton kuntajohtajien kokous.

Ohjausryhmän ensimmäinen kokous on pidetty 19.11.2020. Hankkeiden www-sivut ja erilaiset some-kanavat aukeavat joulukuussa. Lisäksi käyttöön tulee säännölliseen viestintään hankkeiden uutiskirje.

Maakunnan sote-järjestöjen ja ohjausryhmän järjestöedustajien väliseen tiedonkulkuun ja osallistumismahdollisuuksiin haetaan yhteisiä toimintamalleja 2.12.2020 järjestettävässä Etelä-Pohjanmaan järjestöjen aluetyöverkoston EPAT etätapaamisessa. Tilaisuuden koollekutsujana toimii Etelä-Pohjanmaan Järjestöt mukana muutoksessa hanke. Mukana tilaisuudessa ovat myös molempien sote-hankkeiden hankejohtajat.

Lahti ja Vesa toivovat maakunnan sote-järjestöjen kanssa hyvää ja rakentavaa yhteistyötä sekä vuorovaikutteisuutta hankekauden aikana maakunnan järjestöjen äänen kuulemiseksi sote-uudistuksessa.

 

27.11.2020

Hanna Lahti, järjestöasiantuntija Länsi-Suomi, hanna.lahti@invalidiliitto.fi

Jarmo Vesa, järjestöpäällikkö Yhteisöjen Yhdistys ry/Järjestötalo, jarmo.vesa@jtalo.fi

Share
Skip to content