Järjestötalon keräyslupa

Rahankeräysluvan saaja
Yhteisöjen Yhdistys ry/Järjestötalo

Rahankeräysluvan myöntäjä
Pohjanmaan Poliisilaitos

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta
RA/2019/822, myönnetty 03.10.2019.

Toimeenpanoaika ja -alue
Lupa on voimassa 14.10.2019-14.11.2019 Pohjanmaan poliisilaitoksen alueella.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus
Varat käytetään tulevina vuosina (2020-2021) jäsenyhdistysten (sosiaali- ja terveysalan yhdistyksiä) koulutustilaisuuksien tilojen vuokriin ja mahdollisiin luentopalkkioihin.

Keräys- ja vetoamistavat
Kirjeet

Keräystunnus
Juhlakutsu

Keräyslupa
Järjestötalo, rahankeräyslupa 2019 (pdf)

Share
Skip to content