Järjestömarkkinat Etelä-Pohjanmaan kunnissa. Tule mukaan!

Yhdistykset, kylät, harrastusryhmät ja muut vapaaehtoistoimijat – tervetuloa esittelemään toimintaa Järjestömarkkinoille.

Järjestöt ovat mukana arjessamme monella tapaa: ne antavat tukea ja neuvontaa, vertaisuutta, yhdessä olemista ja tekemistä – yhteisöllisyyttä ja osallisuutta! Järjestöt ja yhdistykset tuottavat myös palveluja ja ylläpitävät toiminnan puitteita tarjoamalla tiloja ja toimintaa. Järjestöjen toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja niihin on matala kynnys. Järjestömarkkinoilla tuomme esille toiminnan kirjoa ja monipuolisia osallistumisen mahdollisuuksia. Järjestötoiminta on jokaista varten #muavarten


suunnittelupalaverin muistio 5.8.2021


suunnittelupalaverin muistio 27.5.2021

Vuoden 2022 markkinat:

Kauhava: Perjantai 26.8.22
Evijärvi: Lauantai 3.9.22
Kurikka: ajankohta varmistumatta

LISÄTIETOJA

Tapahtumien järjestäminen
Riitta Vatanen (Järjestotalo)
riitta.vatanen(at)jtalo.fi 040 544 2678

Jarmo Vesa (Järjestötalo)
jarmo.vesa(at)jtalo.fi 040 749 1277


Materiaalipankki / Graafiset materiaalit


Scroll to Top
Skip to content