Tehdään yhdessä yhdistystoiminta tunnetummaksi - Kysely kaikille eteläpohjalaisille järjestöille

Jarjestokysely

Järjestökeskukset Suomessa keräävät parasta aikaa järjestötietoa alueensa tueksi. Tämän kyselyn toteuttaa Yhteisöjen Yhdistys ry/ Järjestötalo. Kysymykset on laadittu Järjestöjen Sote-muutostuki -hankeen (2021-2023) ja Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:n yhteistyönä.

Kysely sisältää n. 40 kysymystä, jotka jakautuvat taustatietojen lisäksi kolmeen pääteemaan:

  • Yhdistystoimintaa kuvaavat määrälliset tiedot
  • Yhteistyö (toisten yhdistysten ja julkisten tahojen kanssa)
  • Toiminnan kehittämistarpeet

Toivomme tähän yhdistyskyselyyn vastauksia Etelä-Pohjanmaan kaikilta yhdistyksiltä, järjestöiltä ja seuroilta. Jatkossa kyselyssä käytetään vain yhdistys-sanaa. Kyselyssä tarkoitetaan kaikkea yhdistyksen toimintaa, mukaan lukien hankkeet ja erillisrahoitetut toimet, palvelutuotanto jne.

Yhdistyskyselyllä:

  • tehdään näkyväksi yhdistysten monipuolista toimintaa ja palveluja
  • nostetaan esille yhdistysten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistyötä
  • kuvataan tulevaisuuden haasteita ja kysymyksiä

Kyselyssä vastataan vuoden 2023 toimintatietojen pohjalta. Mikäli tietoa ei ole tilastoitu, voitte arvioida sen kyselyyn. Kysymme paljon kuntakohtaista ja kohdennettua tietoa, jotta tuloksia voidaan hyödyntää myös kuntien näkökulmasta.

Vastauksista kootaan tietopankki, jota voidaan hyödyntää niin Etelä-Pohjanmaan kuntien, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen kuin muiden sektoreiden kanssa tehtävän yhteistyön kehittämisessä sekä yhdistystoiminnan näkyväksi tekemisessä.

Yhteiseen vaikuttamistyöhön tarvitsemme ajantasaista tietoa yhdistyksistä, siksi kyselyyn vastaaminen on todella tärkeää ja toivomme runsaasti vastuksia Etelä-Pohjanmaalta.

Vastaaminen kestää toimintanne laajuudesta riippuen 15-25 minuuttia. Kysely on avoinna 17.5.2024 asti.

Varmistattehan, että yhdistyksestänne vain yksi henkilö vastaa kyselyyn.

Kyselyyn pääset osoitteesta:

https://link.webropol.com/s/epyhdistyskysely


Jos teillä on kysyttävää tai tarkennettavaa liittyen tähän kyselyyn, olkaa yhteydessä Yhteisöjen Yhdistys ry:n järjestökoordinaattoriin Susanna Laitilaan, Susanna.laitila@jtalo.fi, 0407491277

Lämmin kiitos vastauksistanne ja panoksestanne yhteiseen vaikuttamistyöhön!

Scroll to Top
Skip to content