Palvelukeskus

 

*Palvelukeskus on toistaiseksi suljettu*

Avataan elokuussa 2018. Lisätietoja Riitta Vataselta.

Riitta Vatanen
040 5442 678
riitta.vatanen@jtalo.fi

Seinäjoen Järjestötalolla toimii 2012 keväällä avattu Palvelukeskus. Palvelukeskuksesta saa etuus- ja valitus lomakkeiden täyttöapua, ohjausta ja neuvontaa seuraaviin asioihin:

– Etuisuusneuvontaa ja hakemusten täyttöapua (vammaistuet, hoitotuet yms.)
– Valitusten tekemisessä avustaminen (muutoksenhakulautakunnat, vakuutusoikeus yms.)
– Saatujen päätösten ”tulkkausta” ja jatkotoimenpiteiden selvittäminen
– Ohjaus oikealle viranomaiselle, jos et tiedä mihin sinun olisi mentävä asiasi kanssa

*Palvelukeskus on toistaiseksi suljettu*

Sosiaaliasiamies

Voit tarvittaessa sopia tapaamisen Sosiaaliasiamies Elina Aaltosen kanssa Järjestötalolle. Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaita sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, kuten:

– avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä
– tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja toimii muutoinkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
– seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa
– toimii sosiaalihuollon henkilöstön ja asiakkaan välillä sovittelijana

Sosiaaliasiamiehen tehtäviin ei kuulu ryhtyä valitusasiassa avustajaksi.
Ajat tulee varata suoraan Elinalta.

Yhteystiedot:
Sosiaaliasiamies Elina Aaltonen
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Eskoontie 47, 60280 Seinäjoki
puh. 044 415 7716
elina.aaltonen@eskoo.fi