OLKA | tapahtumat | tiedotteet | vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistoiminta kuuluu OLKA-toimintaan,
jonka tarkoituksena on antaa iloa, tukea ja toivoa potilaille ja heidän
läheisilleen.

Vapaaehtoiset toimivat OLKA-pisteessä ja sovituilla yhteistyöosastoilla.
Vapaaehtoistoiminnan avulla tuetaan potilaan sopeutumista sairauteen ja oman
hoidon hallintaan sekä tarjotaan mahdollisuus kiireettömään kohtaamiseen.

Toiminta on luottamuksellista
Kaikki Seinäjoen keskussairaalassa toimivat vapaaehtoiset haastatellaan ja he
käyvät ”Vapaaehtoisena erikoissairaanhoidossa” –valmennuksen.
Allekirjoittamalla sopimuksen vapaaehtoiset sitoutuvat vaitioloon sekä muihin
vapaaehtoistoimintaa koskeviin sääntöihin. Vapaaehtoisille tarjotaan
toiminnassa tukea ja virkistystä.

Vapaaehtoisen tunnistaa vihreästä liivistä, jonka selässä lukee ”vapaaehtoinen”.

Vapaaehtoistehtäviä ovat mm.

Aula-avustaja Opastaminen, ohjaaminen ja tarvittaessa saattaminen sekä ilmoittautumisautomaatin käytössä rohkaiseminen.
Esiintyjä ​Laulaminen, esiintyminen, runon lausuminen.
Juttukaveri ​​Keskusteleminen potilaiden ja läheisten kanssa.
OLKA-lähettiläs Potilaiden ja läheisten kohtaaminen OLKAssa kuunnellen, keskustellen, auttaen ja tukien. OLKAn työntekijän parina toimiminen.
Vertaistukija Vertaistukija toimii osastolla tai OLKA-pisteessä. Vertaistukija on koulutettu vertaistukihenkilö.
Muut tehtävät Edellä mainittujen tehtävien lisäksi räätälöidään tarpeiden mukaisia tehtäviä

Tulevia koulutuksia

 

hakunappi OLKAhahmot

Share
Skip to content