EPlogo

E-P:n järjestöt mukana muutoksessa | järjestöyhteistyöryhmä EMMY

Etelä-Pohjanmaan järjestöt mukana muutoksessa -hanke
on valtakunnallisen Järjestöt mukana muutoksessa -hankekokonaisuuden maakunnallinen osahanke. Hankkeen tavoitteena on järjestöjen roolin ja aseman selventäminen, asiantuntijuuden ja kokemustiedon hyödyntäminen sekä yhdistysten ja niiden toiminnan kohderyhmien osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien tukeminen sote- ja maakuntauudistuksessa.

Hankkeen tuleviin toimenpiteisiin kuuluu ensinnäkin eteläpohjalaisten järjestöjen ja niiden toiminnan kartoitus, sekä sote- ja maakuntauudistukseen liittyvien toiveiden, odotusten ja huolien kokoaminen päätöksenteon tueksi ja vaikuttamiskeinoiksi. Toiseksi alueelliset ja kuntakohtaiset koulutustilaisuudet ja sparrauskierrokset uudistuksen yhdistyksiin ja järjestöihin kohdistuviin vaikutuksiin liittyen. Kolmanneksi vaikuttamismahdollisuuksien tehostaminen aktivoimalla ja rakentamalla maakunnallisia ja paikallisia yhteistyöverkostoja sekä uusia yhteistyön ja kumppanuuden muotoja.

 

Etelä-Pohjanmaan Järjestöt mukana muutoksessa
Järjestöagentti
Teija Matalamäki
040 684 2828
teija.matalamaki(at)jtalo.fi

 

Tilaa hankkeen uutiskirje
Seuraa hankkeen sivua innokylässä

Maakuntahanke on osa sosiaali ja terveysministeriön Järjestö 2.0: mukana muutoksessa -avustusohjelmaa, joka on käynnistetty Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi. Hankekokonaisuutta koordinoi Suomen sosiaali ja terveys ry. (SOSTE). Se koostuu 17:sta maakunnallisesta hankkeesta, seitsemästä digitalisaatiota tukevasta hankeesta, sekä SOSTEn valtakunnallisesta koordinointihankkeesta.

Seuraa hankkeita facebookissa
Seuraa hankkeita innokylässä
Järjestö 2.0 SOSTEssa

Skip to content